De beoordeling bij de studie beeldende kunst

Beeldende kunst is erg brede studierichting en je organiseert je studie voor een groot gedeelte zelf. Hoe zit zo’n beoordeling dan in elkaar?

Begin januari was de beoordelingsweek en kregen we de cijfers voor het afgelopen semester. We werden beoordeeld op 4 punten die iedereen op zijn eigen manier invult. Ik zal hier onder ieder punt kort omschrijven en vertellen op wat voor manier ik daar aan heb voldaan.

Beoordelingscriteria 

WERKOMGEVING – Eindcijfer 7.0
Het eerste punt is de werkomgevingJe creëert voor jezelf een omgeving waarin je productief kan studeren. Hieronder valt het inrichten van je werkplek zodat het aansluit bij jouw manier van werken. Ook het deelnemen aan groepsopdrachten, gesprekken en evenementen valt hieronder. Kortom: Wat is er nodig om te kunnen werken? Om dit alles te bereiken kan je gebruik maken van een studieplan waarin je vragen beantwoord zoals: “Wat wil ik bereiken en wat is hier voor nodig?

De studie is voornamelijk individueel dus de antwoorden op de vragen: “Wat wil ik bereiken en wat is hier voor nodig?” zijn voor iedereen anders, en zo dus ook de geschikte werkomgeving. De werkomgeving is daarom een breed te interpreteren begrip wat zich voor mij niet alleen beperkt tot de fysieke ruimte. De mentale werkomgeving speelt ook een grote rol en had op dat moment een grotere invloed op mijn studie. Deze ruimte staat voor mij zelfs boven de fysieke ruimte. Het uiteindelijke doel het is productief studeren. Je wordt beoordeeld op de manier waarop jij dit aanpakt om voor jou een omgeving te creëren waarin jij productief kan werken.

Voor de één kan de omgeving van de academie een fijne en stimulerende werkplek zijn, voor de ander niet. De één heeft 3 tafels nodig om goed te kunnen werken en een ander misschien alleen een ezel. In mijn geval had ik behoefte aan een rustige, stille omgeving zonder mensen om me heen. Deze plek kon ik helaas niet op de academie vinden dus besloot ik om tot aan de expositie voornamelijk thuis te gaan werken. Ik probeerde wél zo veel mogelijk aanwezig te zijn maar als het werken er niet in zat dan ging ik niets forceren. Door dit zo aan te pakken heb ik er voor gezorgd dat ik zo productief mogelijk kon studeren in mijn situatie wat resulteerde in een 7 als eindcijfer.

REFLECTEREN – Eindcijfer 8.0
Het tweede beoordelingspunt is de reflectie Bij dit punt gaat het er om dat je jouw werk kan verwoorden en theoretiseren zodat de vraagstelling in het werk zichtbaar wordt. Hierbij laat je zien dat je bronnen in kan zetten die relevant zijn voor jouw proces en dat je verschillende theorieën (bijvoorbeeld uit de filosofie lessen) eigen maakt en kan gebruiken in jouw werk. Daarnaast laat je zien dat je verschillende onderdelen van je studie kan verbinden zodat er een samenhangend proces ontstaat. Hoe verhoudt de theorie zich tot de praktijk?

Hier speelde voor mij het schrijven een grote rol. Ik had werk gemaakt waar ik niet over wou praten en niet wou uitleggen. Door te schrijven en na te gaan wat er allemaal achter het werk schuil ging kreeg het werk een andere context. Ik kon alles veel beter plaatsen zonder ieder werk uit te hoeven pluizen. Dit gaf me de mogelijkheid om veel stappen in mijn werkproces te nemen en ook de conceptuele kant van het maken er weer bij te betrekken om zo het fysieke werk en de tekst die ik heb geschreven met elkaar te verbinden.

 

CONTEXTEN EN POSITIES – Eindcijfer 7.0
Naast de werkomgeving en het werk dat je maakt is het ook belangrijk dat je nadenkt over jouw positie in de kunstwereld. Wie ben jij als kunstenaar en waar plaats je jezelf? Waar stel jij je verantwoordelijk voor? Door het kunstdiscours te bestuderen en onderzoek te doen naar verschillende posities denk je na over jouw toekomstige kunstenaarschap. Voor dit onderzoek zijn er excursies geweest naar verschillende galeries en kunstenaars initiatieven in Nederland. Jouw reflectie op deze excursies en hoe jij je hier toe verhoudt is belangrijk om duidelijk te krijgen.

Het beeld dat ik had (en wat veel mensen waarschijnlijk nog hebben) bij een galerie was dat het alleen een plek was waar je werk kon kopen en verkopen. Ik ben er achter gekomen dat ze zich niet alleen focussen op het verkopen van werk maar tegelijkertijd een platform of podium bieden voor de jonge beginnende kunstenaar. Dit vind ik een veelbelovend vooruitzicht want als beginnende kunstenaar heb je het niet makkelijk. Ik krijg veel vragen over wat ik nou eigenlijk wil bereiken met deze opleiding en wat je er mee kan. Hier kan en wil ik geen duidelijk antwoord op geven want ik weet het niet. De kunstwereld verandert iedere dag en door nu al vast te pinnen wat ik over 3 jaar wil gaan doen zou betekenen dat ik andere, minder voor de hand liggende opties bij voorbaat al uitsluit.

Niet te veel in de toekomst willen kijken kan voor sommige mensen een beangstigend idee zijn maar mij geeft het enorm veel vrijheid en rust. Het geeft me de gelegenheid om écht op het nu te kunnen reageren en in het nu te kunnen leven. De keuzes die ik NU maak zijn voor mij het belangrijkste, wat er over 3 jaar gebeurd dat bekijk ik over 3 jaar. Dat wil niet zeggen dat ik me er absoluut niet mee bezig houd, natuurlijk denk ik na over de toekomst. Ik ben echter geen pad aan het uitstippelen om daar te komen,. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat pad dat zich vanzelf laat zien.

MAKEN EN PRESENTEREN Eindcijfer 7.0
Het maken van werk is uiteraard ook een onderdeel waarop je wordt beoordeeld. Je laat hier zien dat je onderzoek doet in het maken van werk en dat je een werkproces op gang kan zetten. Je voert experimenten uit en verkent verschillende methodes van het maken. Dit gebeurt onder andere in de workshops die worden aangeboden. Ook het presenteren van werk is een belangrijk element hier want ieder detail, hoe klein ook, heeft invloed op het uiteindelijke beeld.

Voor dit onderdeel heb ik me bezig gehouden met de relatie tussen de omgeving het het werk. Het werk dat ik heb gepresenteerd is ontstaan in mijn kamer, midden in de nacht. Dit lijken misschien onbelangrijke elementen maar dit speelt enorm mee in de interpretatie van het werk. Voor de expositie heb ik er daarom voor gekozen om mijn werk zo te presenteren dat het onmiddellijk zichtbaar is wanneer je de ruimte binnen stapt. Het werk ging van een ruimte waar het veilig, donker, verborgen en afgesloten was naar een lichte, open ruimte waar niets te verbergen viel. In mijn kamer maakte het werk een grootse, aanwezige en haast overheersende indruk terwijl het in het Atrium (waar onze expositie werd gehouden) veel meer op ging in de ruimte. Een interessante uitkomst van een relatief eenvoudig experiment al zeg ik het zelf.

Kan je objectief beoordeeld worden?
Ja en nee. Als eerste moet je je hier afvragen wat je precies verstaat onder “objectief”. Mijn mening is dat niets wat de mens beoordeeld of bestudeerd (nee, zelfs zoiets ‘objectiefs’ als de wetenschap niet) objectief gebeurd. Je bekijkt alles toch altijd al vanuit een menselijke manier van denken, maar goed, dat is een heel ander verhaal.

Beeldende kunst een een zeer persoonlijke studie en je wordt dan ook individueel beoordeeld op de bovenstaande 4 punten. De cijfers geven geen representatie van jouw prestaties of hoe goed je bent als kunstenaar. Het huidige schoolsysteem vereist echter een manier om alles te kunnen vergelijken en om dingen in een systeem te kunnen proppen die er misschien niet eens geschikt voor zijn.

Jouw 7 is niet mijn 7 en een 4 is niet beter of slechter dan een 8. Het cijfer is een persoonlijk cijfer en vergelijken heeft daarom niet veel nut. Als student wordt je natuurlijk wel vergeleken met je klasgenoten om een algemeen beeld te krijgen van het niveau. Dit betekent niet dat je individueel met elkaar wordt vergeleken! Mijn werkproces is heel anders dan dat van een ander en zo wordt het ook beoordeeld, met behulp van de bovenstaande beoordelingscriteria. Al met al blijft het een lastig onderwerp om uit te leggen maar hopelijk zijn er door deze tekst toch een paar dingen duidelijk(er) geworden.

There are no comments published yet.

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *